Welkom bij HDEPP, het platform voor Veiligheid & Gedrag

Dit platform is een initiatief van verschillende professionals die hun kennis en ervaring op het gebied van Veiligheid en Gedrag hebben gecombineerd om bedrijven, organisaties, zzp’ers en particuliere initiatieven nog beter van dienst te kunnen zijn in de vorm van advies, tips & tools, workshops, symposia, trainingen en diverse andere activiteiten.

Waarom dit platform?

Binnen organisaties zoals de Overheid, lokale overheden, hulpdiensten, onderwijs, openbaar vervoer, zakelijke dienstverlening, detailhandel, etc. worden werkafspraken gemaakt en procedures vastgesteld over taakverdeling en hoe en wanneer te handelen in allerlei situaties en omstandigheden.
Op werkplekken in de industrie, de bouw, maritieme- en offshorebranche en overige bedrijven en organisaties, is de veiligheid voornamelijk geregeld op basis van technische en organisatorische maatregelen. RI&E’s en veiligheidsprocedures zijn opgesteld, machines beveiligd, veiligheidsinstructies gegeven en diverse opleidings- en veiligheidscertificaten vereist.

Ondanks al die werkafspraken en de veelal bij wet verplichte procedures, gaat het helaas nog te vaak fout. In de praktijk, in alle euforie of onder druk in stressvolle situaties en soms levensbedreigende omstandigheden, beslissen mensen veelal anders dan vooraf is afgesproken en of geoefend. Met het ‘moeten’ voldoen aan de vele wettelijk opgelegde regels en verplichtingen die betrekking hebben op de werkomstandigheden, is door bedrijven en organisaties door de jaren heen al veel ervaring opgedaan in het zogenaamde juridisch ‘dichttimmeren’. Waarbij helaas maar al te vaak voorbij wordt gegaan aan hen die het moeten uitvoeren. Namelijk de mens!

Het is daarom niet vreemd dat in ruim 90% van alle (bedrijfs)ongevallen en incidenten het gedrag van de mens oorzaak nummer 1 is, vanwege aannames en miscommunicatie (de zogenaamde ruis). Ook ontwijkingsgedrag, intimidatie, pesterijen en geweld komen veelal voort uit het gebrek aan inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen. Maar liefst 80% van ons gedrag is onbewust. Dat betekent dat onbewuste drijfveren grotendeels bepalen wat we doen. Er valt dus nog wel het een en ander te leren en te verbeteren.

De doelstelling van dit platform is om bedrijven, organisaties, zzp’ers en particuliere initiatieven te ondersteunen en oplossingen te bieden bij het realiseren van beter, prettiger en veiliger samenwerken. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en voorkomt ongevallen en incidenten die materiele- en immateriele schade veroorzaken.

Deze website wordt momenteel vernieuwd. Onze excuses voor het eventuele ongemak in deze.